Levné webové stránky

Příprava webových stránek by se neměla řídit rozpočtem, ale spíše požadavky na funkčnost a plnění cíle, pro který byly vytvořeny. Pokud ovšem potřebujete jednoduchou informační stránku, je možné web vytvořit i za nízkou cenu.